Het Toverlantaarnmuseum na bijna 20 jaar nog steeds onbekend