Gestolen en verbrande bomschuit was van grote betekenis